Zlato od starověku až po současnost

29. 7. 2019

Žlutý blýskavý kov je úzce spjat s historií lidstva po celou dobu její existence. Díky zlatu se vyhrávaly války a na druhé straně končily celé civilizace. Se zlatem je spojováno mnoho příběhů a legend.

Starověký Egypt, Řecko a Řím

Například ve starověkém Egyptě lidé uctívali slunečního boha Ra a věřili, že jeho tělo je ze zlata. Nebo v řecké mytologii můžeme najít zmínky o tom, že zlato proudilo v žilách bohů místo krve.

První výroba zlatých mincí, platebních kroužků a jednoduchých šperků je spojována s mezopotamskou civilizací už kolem roku 3000 př. n. l. Další zlaté šperky a ozdoby z tehdejší doby pocházejí ze zmíněného starověkého Egypta. Důkazem toho je např. i jeden z největších historických objevů 20. století, když v roce 1922 britský egyptolog Howard Carter objevil slavnou hrobku faraona Tutanchamona.

Se zlatem se dále samozřejmě potkáváme ve starověkém Řecku, Makedonii a Persii. Po přesunu evropské dominance do Říma se zvedl zájem o zlato i u tamních bohatých lidí, obchodníků a senátorů. Vznikaly vedle mincí i krásné šperky a později  byla typickou ozdobou i u střední vrstvy zlatá brož, která spojovala různé vrstvy oblečení.

Středověk a kolonizace Ameriky a Orientu

Ve raném středověku nastal v Evropě jistý útlum, ale i tak bylo zlato stále symbolem bohatství a moci. Důležitým milníkem v historii byl rok 1248, kdy se v Benátkách začal razit zlatý dukát. To jen odráželo tehdejší sílu severní Itálie a šlechtický rod Medicejských, kteří díky obchodu a bankovnictví nesmírně zbohatli.

V roce 1248 se začal razit zlatý benátský dukát.

Další zlom nastává po roce 1492, kdy Kryštof Kolumbus objevil Ameriku. To rozproudilo zámořské cesty a kolonizaci nejen Severní a Jižní Ameriky, ale i Orientu. Díky tomu přímořské státy v Evropě zbohatly a zlaté mince se objevují v Portugalsku, Španělsku, Anglii a Francii. Rozvíjí se také šperkařství.

19. a 20. století

A kdo by neznal slavnou zlatou horečku na americké řece Klondike? Stovky až tisíce zlatokopů zamířily v 19. století na sever Ameriky za vidinou splněného snu a bohatství. Podobné to bylo i v Austrálii. Bohužel na místě byla situace odlišná a na rýžování zlata zbohatlo jen velmi málo lidí.

USA bylo v 19. století zachváceno zlatou horečkou na řece Klondike.

Dalším zajímavým bodem historie USA byl rok 1933, kdy americký president Franklin D. Roosevelt zakázal jakýkoliv podíl zlata ve vlastnictví jednotlivců, domácností a soukromých firem. Lidé měli pouhé tři dny, aby nevýhodně prodali zlato za směšnou částku. Smyslem této transakce (konfiskace) bylo upevnit slábnoucí dolar oproti zlatu a zákaz trval až do roku 1974. Důvodem ukončení restrikce byla ztráta krytí amerického dolaru zlatem z roku 1971.

Na našem území se po 1. světové válce vytvořila celonárodní sbírka na podporu první Československé republiky. Lidé sami dobrovolně odevzdávali své šperky, medaile a mince, jen aby podpořili soběstačnosti republiky. Vytvořili základ pro československý zlatý poklad, ale jak historie dokazuje, jeho velká část byla během 2. světové války rozkradena fašistickým Německem. Po válce jsme dostali sice část zpět v podobě zlatých cihel, ale celkové škody to ani zdaleka nenahradilo.

Aktuální cena zlata

23. 1. 2021

$1854.49

Je jen na vás, zda chcete blížící se situace využít ve svůj prospěch a případně své portfolio o další zlato rozšířit.

Zlato a vývoj jeho ceny za posledních 20 let

Ceny jsou v Amerických dolarech za trojskou unci.

Ze světa cenných kovů

Všechny články