Jak se zlato chová v době krize? Historie po roce 2008 napověděla

6. 12. 2019

Situace v letech 2004 až 2009

V letech 2004 a 2006 se centrální americké banky (FED) rozhodly zvýšit základní úrokovou sazbu a ta postupně vzrostla z jednoho procenta až na výsledných 5,25 % p.a. To se začalo odrážet na prudkém ochlazení hypotéčního trhu a následkem toho klesly i ceny nemovitostí. Klienti se začali dostávat do problémů se splácením úvěrů a banky zůstávaly v majetku místo peněz nemovitosti, které nikdo nechtěl. Takhle by se dal velmi stručně popsat základní problém krize, ale celkový obraz tehdejší situace je mnohem složitější.

Problémy začaly silně eskalovat a vše se vyhrotilo 15. září 2008, kdy prestižní bankovní instituce Lehman Brothers, založena již v roku 1850, musela vyhlásit ochranu před věřiteli. Následoval bankrot i dalších bank a finančních společností, který jen rozkryl, jak špatně na tom ekonomika tehdy byla.

Zlato, stříbro a platina jsou výborných uchovatelem hodnot nejen v době krize.

Situace na konci roku 2008 a v roce 2009 se v USA ještě více zhoršovala. Banky řešily vlastní problémy a chyběla jim chyběla likvidita a prostředky, které by mohly poskytnout firmám v soukromému sektoru. Podniky se těžko dostávaly k nutným provozním úvěrům, musely propouštět a řada z nich dokonce zkrachovala. Padat začala průmyslová výroba i maloobchodní tržby. Sekundárně rostla nezaměstnanost a zvedala se vlna nespokojenosti napříč všemi vrstvami společnosti. Finanční krize se tak přelila do krize reálné ekonomiky.

Během několika měsíců se krize převalila jako vlna tsunami i do Evropy. Krize v Evropské unii navíc odhalila nezodpovědné hospodaření s financemi celých států, které se do té doby částečně krylo velkými dotacemi z evropských fondů. Skryté problémy se dostaly napovrch a řada jižních států, v čele Řeckem a Španělskem, málem položila ekonomiku i tak silných hráčů, jako je Německo, Velká Británie či státy Beneluxu a Skandinávie.

Zlato vzrostlo o 160 procent!

Největší moderní hospodářská krize, které se snad vyrovná jen ta z 20. let 20. století, kdy došlo ke krachu na burze v New Yorku, jasně ukázala, že lidé se v době nejistoty vrací k investicím do drahých kovů. Zlato se na konci roku 2008 obchodovalo za 730 dolarů za troyskou unci, ale začátkem září 2011 ceny dosahovaly až na 1 900 dolarů za unci. Za pouhých 34 měsíců došlo z raketovému nárůstu ceny o 160 procent.

zlato-majetek-cihly

Mnoho náznaků a nepřímých zpráv z poslední doby hovoří o tom, že se v nejbližších letech ekonomika opět propadne do recese. Některé odhady dokonce naznačují, že cena zlata za troyskou unci bude atakovat hranici 2 000 dolarů, což by přineslo zisk přes 30 procent. A stále více českým dolarových milionářů věří, že zlato je pro rok 2020 vhodnou investicí.

Zlato a další drahé kovy jsou výborných uchovatelem hodnot nejen v době krize. Dle odborníků by moderní investiční portfolio mělo obsahovat 10 – 30 % finančních prostředků uložených ve zlatě, stříbře či platině.

Aktuální cena zlata

29. 9. 2020

$1882.5219.1%YTD

Je jen na vás, zda chcete blížící se situace využít ve svůj prospěch a případně své portfolio o další zlato rozšířit.

Zlato a vývoj jeho ceny za posledních 20 let

Ceny jsou v Amerických dolarech za trojskou unci.

Ze světa cenných kovů

Všechny články